Det «nye» jødehatet

Jew-Arab

Jødehatet forsvant ikke med nasjonalsosialismen – det levde videre, spesielt i midtøsten.
Nå vokser det fram igjen i Norge også – i innvandrermiljøet og på den politiske venstresiden.
Utrolig nok og
så i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, som selv nettopp er rammet av blindt hat.

 

Jøder hatet i hundrevis av år – også i Norge

Jødehat har hatt mange ansikter gjennom flere hundre år, og det har oftest vært religiøst begrunnet. Kirken tilga ikke at jødene tok livet av Jesus Kristus – og Islam har lang tradisjon for å fordømme alle «ikketroende», jøder spesielt.

Stigmatiseringen av jødene førte til at de ofte ble underlagt spesielle restriksjoner om bosted og påkledning, og ble tvunget til å bære særskilte symboler.

Den katolske kirken var en sentral aktør i jødehatet i Europa gjennom middelalderen, men den store kirkereformatoren, Martin Luther, ga også sitt bidrag i boken: Om jødene og deres løgner (Von den Jüden und iren Lügen) fra 1543.

I moderne tid forbinder vi jødehatet med nasjonalsosialistenes grusomheter mot jødene.
Først stigmatisering og merking med davidstjernen, siden utryddelsesleirer og massemord på 6 millioner jøder – Holocaust.

Jødehatet i Norge kan også spores langt tilbake i tid, og er dokumentert i gamle lovbestemmelser.

  • Christian Vs Norske Lov fra 1687 erklærte jøder uønsket i Norge.
    Ingen Jøde maa sig her i Riget indbegive, eller sig finde lade, uden Kongens særdelis Lejdebrev
  • «Jødeparagrafen» i Grunnloven av 1814  stengte jøder, jesuitter og munkeordener ute fra riket.
     Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Jødeutelukkelsen i Norge ble endelig opphevet i 1851.

 

Jødehatet, nasjonalsosialismen og den arabiske verden

Det blir for lettvint å hevde at dagens jødehat alene skyldes den pågående grensekonflikten mellom Israel og palestinerne, og at hatet derfor skyldes jødene selv. Konflikten gjør nok ikke situasjonen bedre, men vil jødehatet forsvinne om Israel oppgir sine territoriale krav?

Absolutt ikke – dette stikker mye dypere!

For å  forstå hvorfor jødehatet fortsatt lever i beste velgående i den arabiske verden, bør man studere det historiske bakteppet for fenomenet, spesielt tiden etter 1. verdenskrig.

I kjølvannet av 1. verdenskrig fikk Storbritania og Frankrike mandat av Folkeforbundet til å forvalte landområdene som nå omfatter Syria, Irak, Libanon, Jordan og Israel (tidl. tyske og tyrkiske kolonier).
Etter hvert forsøkte også fascistregimene i Tyskland og Italia å få innpass i regionen, og motiverte arabiske ledere til å sette igang opprør i mandatområdene.

Stormufti for Jerusalem - Haj Amin al-Husseini

Haj Amin al-Husseini
Hitlers utvalgte i den arabiske verden

En av de mest framtredende lederne var Jerusalems Stormufti Haj Amin al-Husseini. Han var sterkt involvert i det arabiske opprøret i Palestina i 1936-39 og kuppet i Irak i 1941. Etter at Irak-kuppet ble slått ned, flyktet han til Tyskland, hvor han ble tatt i mot som en helt.
Ikke uten grunn – han sto for et uforsonelig jødehat og en imperialistisk og autoritær islamsk politikk.

Da Hitler kom til makten, var Al-Husseini blant de første gratulantene:

  • «Muslimer innenfor og utenfor Palestina ønsker det nye regimet velkommen og håper på at den facsistiske, antidemokratiske styreform blir utvidet til andre land».

Al-Husseini ble sett på som Der Führer for den arabiske verden. Han møtte Hitler og andre nazi-topper ved flere anledninger, og påvirket naziregimet til å ta beslutninger som førte mange jøder i døden.

Da 2. verdenskrig var over arbeidet Al-Husseini aktivt for å sluse tyske krigsforbrytere til de arabiske land (Operasjon Odessa). Det arabiske nazi-nettverket besto av flere tusen personer, og en del av dem konverterte til islam og endte opp som rådgivere for bl.a. Nasser-regimet i Egypt og makthaverne i Syria.

Al-Husseini var en helt og et forbilde for mange i den arabiske verden – og er det også idag.

 

Etableringen av staten Israel

Etter 2.verdenskrig og Holocaust, anbefalte FNs komite for Palestina (UNSCOP) at vest-Palestina skulle deles i en jødisk og en arabisk stat, samt et FN-kontrollert område. FN vedtok dette i 1948, men med et stort mindretall. Mens jøder over hele verden jublet, avviste palestina-araberne og  de arabiske statene vedtaket. De forlangte én stat og at de jødiske immigranter ble fjernet.

Da staten Israel ble proklamert i 1948, svarte araberlandene med å invadere landet, og den  arabisk-israelske krig var et faktum. Krigen førte til at 700.000 palestinske arabere flyttet ut av Israel, og 850.000 jøder fra den arabiske verden flyttet inn.

Etter krigen vedtok Israel lover som forbød  palestina-araberne å flytte tilbake, og  beslagla eiendommene deres. Mange av de utflyttede og deres etterkommere er fortsatt flyktninger og er bosatt på Gazastripen, et 360 km² område med 1,7 mill innbyggere.

Tidligere ble Gaza styrt av Den palestinske selvstyremyndigheten, mens det nå er Hamas som sitter med kontrollen.

 

Sionismen og jødehatet

Sions vises protokoller
– en forfalskning som fortsatt brukes mot jødene

 

Sionismen har sitt opphav i jødenes ønske om et eget land etter et par tusen års liv i diaspora – forvist fra sine opprinnelige landområder.

Sionistbevegelsen ble stiftet i 1897, og målet var å etablere et suverent jødisk hjemland.

Jødehatet tar ofte utgangspunkt i at sionismen er en del av et jødisk komplott for å få verdensherredømme.

«Sions vises protokoller» brukes som sannhetsvitne – et falskt dokument som utgir seg for å være en hemmelig møteprotokoll fra den første sionistkongressen i Basel i 1897.

Teksten beskriver en angivelig plan om jødisk verdensherredømme og brukes ofte som «bevis» på jødenes påståtte sammensvergelser.
Det falske dokumentet ble utgitt i 1905 som vedlegg til en anti-judaistisk bok om Antikrist og Satan, skrevet av en russisk-ortodoks prest.

«Sions vises protokoller» fikk stor  betydning for synet på jødene i mellomkrigstiden, og ble brukt aktivt i nazistenes propaganda for å rettferdiggjøre deres jødeutryddelser.

Mein Kampf - arabisk

Mein Kampf
svært populær i den arabiske verden

Hitler beskriver sitt syn på sionismen i «Mein Kampf»:

Sionistene har ingen intensjoner om å etablere en jødisk stat i Palestina for å bosette seg der.
De kjemper bare for en plass de kan ha som base til en sentral organisasjon for sitt globale komplott, et tilfluktsted for kriminelle og et treningssenter for fremtidens skurker.

Hamas, dagens herskere i Gaza, refererer til det falske dokumentet i sin «Grunnlov» – Hamas Charter, Artikkel 32:

… For sionistenes intriger har ingen ende, etter Palestina vil de ekspandere fra Nilen til Eufrat. Når de har slukt hele området, vil de se framover mot mer ekspansjon. Deres intriger er beskrevet i «Sions vises protokoller» og deres handlinger er det beste bevis på det som er sagt der.
Å forlate konflikt-sirkelen med Israel er et stort forræderi og vil bringe forbannelse over gjerningsmennene….

Et slikt syn på sionismen – et komplott mot verdenssamfunnet –  gjennomsyrer den arabiske verden idag, ikke minst på grunn av agitasjonen til Stormufti av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini. Og varianter av en slik konspirasjonsteori er utbredt også blant venstreorienterte i vestlige land.

Motstandere av staten Israel omtaler ofte seg selv som antisionister.

Antisionisme trenger i seg selv ikke å være rasistisk, men innebærer en avvisning av Israel som egen jødisk stat. Men ofte er antisionismen en fordekt antisemittisme, slik man så i mange av de tidligere kommunistiske land. Sionismen skulle angivelig være kjernen i en global konspirasjon styrt av «jødekapitalen» og/eller den internasjonale imperialismen. Marxistisk antisionisme ble kombinert med ren nazipropaganda og kristne klisjeer om jødene.

 

AUF ‘ere med jødehets på Facebook

Det var mange som fikk hakeslipp da Hamar Arbeiderblad skrev om jødehets framført av AUF-medlemmer på Facebook.

«Jævla jøde horer, dere bomber små barn og uskyldige kvinner og slipper unna med det, skulle ønske Hitler kunne kommet tilbake og dusjet dere litt mer.. jævla jøder»

Khalid Haji Ahmed
Kommunestyrerepresentant – Hamar AP

Flere AUF-medlemmer fulgte opp i samme gate.

Kommunestyrerepresentant Khalid Haji Ahmed for Ap i Hamar blandet seg også inn i diskusjonen med formuleringer som ikke egner seg på trykk –  uten å ta klart avstand fra hetsen. Han forklarte i etterkant at han ikke mente å støtte opp om uttalelsene og sier han brukte «hetsernes eget språk». Det var ingen mening bak det jeg skrev, sier han, det var ment humoristisk!!!

Hvis Khalid mener humor er passende i en slik diskusjon, passer han definitivt ikke inn i politikken.

For en tynn suppe av en forklaring – han kjemper seg åpenbart baklengs ut bakdøra.

Khalid Haji Ahmed burde ikke slippe så lett unna – spesielt ikke med sin bakgrunn. Han bør vite hva hat kan føre til, selv om det denne gang ikke var rettet mot AUF, men kom fra AUF.

Det er ikke første gang Khalid viser dårlig dømmekraft – forrige gang oppfordret han til  demonstrasjon 17.mai mot myndighetenes asylpolitikk. Den gangen måtte også ledelsen i Hamar Arbeiderparti rykke ut å slokke brannen.

Han burde ikke ha deltatt i diskusjonen, sier leder i Hedmark AUF – det har han helt rett i, for den som deltar i en slik diskusjon uten å ta klart avstand fra rasistiske og diskriminerende uttalelser, må stilles på linje med hetserne.

Derfor er vi på ingen måte enig med leder i Hamar AP, Thomas Langeland Jørgensen, som sier at dette ikke vil få andre konsekvenser enn tilsnakk, fordi Ahmed forstår alvoret.

Ahmed  er medlem av Hamar kommunes Mangfoldsutvalg. Han burde fjernes derfra. Politikere som deltar i diskusjoner som støtter folkemord uten å ta avstand fra det, bør ikke ha noe med spørsmål som har med andre folkeslag å gjøre.

Norge har åpnet sine grenser for asylsøkere og flyktninger som trenger særskilt beskyttelse, uansett etnisk bakgrunn. Av samme grunn har jødene søkt tilflukt i Palestina/Israel etter å ha blitt forfulgt og utsatt for folkemord gjennom århundrer.

Khalid sier han ikke har antisemittiske synspunkter, men er anti-sionist. Det er et smart trekk, for anti-sionist kan være så mangt.  De fleste antisionister hevder at staten Israel ikke har noen eksistensberettigelse, og at hele området tilhører den arabiske befolkningen. Dette er også nedfelt i «grunnloven» til Hamas, som nå styrer i Gaza.

Man bør være spesielt oppmerksom på antisemittiske strømninger – og slå hardt ned på dem – spesielt når de dukker opp i politiske ungdomsorganisasjoner.

 

 PS!  Etter at denne artikkelen ble skrevet viser det seg at Khalid Haji Ahmed ikke er den han utgir seg for, og er satt under tiltale for dette.
Utrolig nok har han klart å bli innvalgt i kommunestyre og fylkesting for Arbeiderpartiet.
I tillegg til å ha løyet om sin identitet, har han også besørget at flere familiemedlemmer har kommet inn i landet på falske premisser.
Ingen av dem har behov for beskyttelse.

© 2012 – 2020, https:. All rights reserved.

Comments are closed.