Dokumentavgift – en hatet «flytteskatt»

Dokumentavgift er av de mest forhatte avgiftene her til lands.
Avgiftens eneste hensikt er å konfiskere boligkjøpernes penger.
Og den er urettferdig, fordi den ikke omfatter alle boligkjøpere.

 

Dokumentavgiften

Dokumentavgiften avløste stempelavgiften i 1976. Stempelavgift på dokumenter ble innført i 1676 gjennom «Forordning angående det stemplede papiir», og var en av Norges eldste særavgifter.

Avgiften er fiskalt begrunnet –  det betyr at den kun har til hensikt å skaffe staten inntekter. Utgiftene det offentlige har med tinglysningen inndekkes gjennom et tinglysningsgebyr som må betales ved overdragelse av fast eiendom.

Dokumentavgiften utgjør 2,5% av eiendommens salgsverdi.
Det vil si at du må betale 50.000 kr i avgift for en bolig til 2,0 mill kroner.

Staten kommer til å inndrive dokumentavgifter for 6,8 milliarder kroner i følge statsbudsjettet for 2012. Et tilbakeblikk viser at innbetalt dokumentavgift var på 2,75 milliarder kroner i 2000.
Staten har altså økt sine årlige inntekter fra denne avgiften med nær 150%  i løpet av perioden.

 

Urettferdig avgift

Dokumentavgiften inngår i gruppen «særavgifter», som i tillegg til å skaffe staten inntekter også skal motivere befolkningen til en ønsket adferd – jfr. alkoholavgift, tobakkavgift, drivstoffavgift osv.
Slike avgifter kan man unngå ved å la være å kjøpe produktene.   Dokumentavgiften unngår man ikke uten å avstå fra å eie fast eiendom eller å la være å skifte bolig.

Det som gjør denne avgiften urettferdig er at den rammer bare folk som selv eier sin bolig.
Det vil si selveide eneboliger, tomannsboliger, eierseksjoner og sameieandeler.

Andel i borettslag regnes ikke som fast eiendom, og omfattes derfor ikke av dokumentavgiftsloven. Borettslagleiligheter kan derfor handles uten bekymring for at staten skal kreve tusenvis av kroner. Også på dette området blir man altså straffet for å bo i selveid bolig.
Finansdepartementet foreslo for noen år tilbake at alle boliger skulle behandles likt med hensyn til dokumentavgiften. Men det ble politisk bråk når borettslagsleiligheter ble berørt, og forslaget ble avvist .

Urimeligheten blir spesielt stor for folk som skifter bolig oftere enn andre, enten pga jobbskifte, samlivsbrudd eller av andre grunner. Avgiften hemmer slik sett mobiliteten i samfunnet.
Den gjør det også mindre lønnsomt å spare gjennom  investering i egen bolig.

For unge mennesker som skal inn i boligmarkedet og satser på selveid bolig, fordyrer avgiften boliganskaffelsen med tusenvis av kroner. Flere år med stor prisvekst på boliger har ført til at mange unge låner svært mye for å kjøpe bolig og betale avgiften. I en slik sammenheng må avgiften sies å være direkte usosial.

Er du rik og ikke trenger oppta lån for å kjøpe eiendommen kan du droppe tinglysingen og slippe unna dokumentavgiften. Problemet med dette er at du ikke oppnår samme rettsbeskyttelse for transaksjonen i forhold til kreditorer og tredjepart.

 

 

Hva mener politikerne om dokumentavgiften?

Det er sannelig ikke enkelt å holde oversikt over hva partiene mener om dokumentavgiften.
Det har vært mye uklarhet og vingling gjennom årene, men vi har gjort et forsøk:

  • Fremskrittspartiet har hatt avgiften på sin «dødsliste» i en årrekke.
  • Venstre har uttalt at dokumentavgiften er en vilkårlig skatt uten god begrunnelse og vil ha den fjernet.
  • Arbeiderpartiet har flagget ganske klart at avgiften må opprettholdes av hensyn til skatteinntektene.
  • Høyre har uttalt at den ikke bør fjernes av frykt for at boligselger vil sitte igjen med hele gevinsten, men har antydet en lavere dokumentavgift for unge boligkjøpere. Unge Høyre vil ha den fjernet.
  • Senterpartiet har tidligere sagt at nivået på dokumentavgiften bør ned, og bør fjernes helt ved generasjonsskifte. Senterungdommen vil reduseres avgiften til selvkost.
  • Kristelig Folkeparti har vinglet mye i dette spørsmålet. For en del år siden lovet Bondevik i et par valgkamper at avgiften skulle fjernes uten at noe skjedde. Nå er det ganske tyst om saken.
  • Sosialistisk Venstreparti har signalisert at dokumentavgiften bør fjernes og erstattes av en skatt på 28% på gevinst ved boligsalg
 
 
Dokumentavgiften er en urettferdig avgift rettet mot boligkjøpere som vil eie sin bolig selv.
Avgiften er umoralsk høy, og bør fjernes eller reduseres kraftig.

© 2012 – 2015, https:. All rights reserved.

Comments are closed.