Egypts skurker og helter

 

Egypt-helter-og-skurker

I tillegg til blodige opptøyer, pågår en intens propagandakrig i Egypt. Den satser Det Muslimske Brorskap på å vinne – koste hva det koste vil!
Forstår ikke norske medier det?

 

Norske medier og opptøyene i Egypt

Alle er selvsagt urolig for utviklingen i Egypt, som kan lede til borgerkrig hvis ikke generalene raskt klarer å stagge tilhengere og motstanderne av den avsatte presidenten, Morsi.

De fleste av oss forstår at denne konflikten er sammensatt, og ikke bare består av skurker (militæret og politiet?) og helter (det muslimske brorskap?).  Aksjonistene som startet «den egyptiske våren», samt millioner av egyptere som er motstandere av det muslimske brorskap befinner seg nå i «medieskyggen».

Dekningen av urolighetene i Egypt i norsk presse har så langt vært ensidig og naiv.
Vestlige journalister i Egypt er blendet av å være midt i begivenhetene og overser at det pågår en intens propagandakrig. De virrer rundt i folkemengden i Kairo og forsyner hjemlige medier med rykter som plukkes opp hos tilhengerne av det muslimske brorskap, og ellers hva de ser, eller mener å ha sett.
Og med dagens lynraske teknologi tikker ryktene direkte inn i nettavisene. Dette er langt unna å være objektiv journalistikk.
Aftenpostens dekning av konflikten har vært tendensiøs!

Slik bidrar mediene til at det dannes et ubalansert bilde av en komplisert og følelsesladd konflikt.

Utenriksminister Espen Barth Eide (AP) har også vært ensidig i sine uttalelser om opptøyene – han synes å ha valgt islamistenes side i denne saken.

Dette er nok det muslimske brorskap glade for – for dem er det om å gjøre å vinne propagandakrigen – koste hva det koste vil!

 

Vold fra alle aktører

Hvem dreper hvem under disse opptøyene – hvem provoserer fram situasjoner som ender opp i død og fordervelse?
Svarene her er hvertfall ikke forenklede sort-hvitt-bilder som vi presenteres for i mediene.

Det er liten tvil om at det Egyptiske politiet er uakseptabelt hardhendte, det har de lange tradisjoner for.
Ingen bør forsvare en slik framferd, selv om sikkerhetsstyrkene blir angrepet under sine aksjoner.

Men ingen bør heller være i tvil om at det muslimske brorskap bidrar til å forsterke konflikten og oppfordrer sine væpnede tilhengere til voldshandlinger.

I kulissene opererer ganske sikkert også væpnede grupper som er motstandere av det avsatte regimet.
Og hvem vet – disse kan stå bak flere av drapene sikkerhetsstyrkene nå anklages for.

 

Demokrati – en langvarig prosess

Demokrati ble ikke innført i Egypt gjennom det overrumplende frie valget – store deler av befolkningen har liten eller ingen kunnskap om hva demokrati er og hvordan det fungerer.

Demokrati bygges heller ikke i løpet av et år. Den vestlige verden har brukt flere hundre år, og vi finsliper på det ennå.

Det muslimske brorskap kom til makten i en kaotisk fase i Egypt. Deres presidentkandidat Morsi vant en knapp seier med 51,7% av stemmene. Straks islamistene kom i maktposisjon startet prosesser som har lite med demokrati å gjøre, og som i verste fall ville lede til et religiøst diktatur.

Det oppdaget store deler av befolkningen først etter valget.  Under det islamistiske regimets vanstyre ble også livssituasjonen for den jevne egypter dramatisk forverret.

«Angrepillen» for Egypt ble generalene, som grep inn og fjernet det «demokratiske» regimet.

 

Egypts vei mot demokrati

MohamedElBaradeiDen liberale politikeren, nobelprisvinner og visepresident, ElBaradei, har nå gått av som følge av voldsbruken.

Det er bra, slik bereder han grunnen for å komme tilbake som den samlende lederen for Egypt når de verste tumultene er over.

For bare ved å trekke med alle demokratiske politiske grupperinger kan Egypt igjen settes på et spor som leder hen mot et reelt folkestyre.

ElBaradei er en person som kan mestre dette.
Den avsatte islamistiske presidenten, Mohamed Morsi, hadde nok ikke slike motiver for sin gjerning ……..

 

 

 

© 2013 – 2020, https:. All rights reserved.

Comments are closed.