Hamar Sentrum AS – ny giv for sentrum


Hamar_Internasjonalt-marked_02

Hamar Sentrum AS – den nye sentrumsforeningen i Hamar – er etablert. 
Det er kjempebra!
Og vi håper de starter med blanke ark og riktige fargestifter…

 

Den tidligere sentrumsforeningen i Hamar gikk konkurs i november 2013 , angivelig på grunn av underskudd på en markedsføringsaktivitet.
Utgivelse av et bymagasin som skulle trekke folk fra hele Mjøsregionen ble en fiasko.
Men vi tror nok at årsaken til konkursen var mer sammensatt enn som så.
Mye tyder på at det også hadde med faglig kompetanse, riktig fokus og arbeidsform å gjøre.

 

Samarbeid krever bevissthet om egen identitet

«Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er», heter det.

Det avhenger nok av hvor sterk personlighet man har, og hvor sterke vennene er. Men det stemmer som regel – også for organisasjoner.

Og vennene til den tidligere Hamar Sentrumsforening var sterke:
Gårdeierforeningen, de store kjøpesentrene utenfor bykjernen, Hamarregionen Utvikling, Hamar Kommune og ymse kulturaktører.

Sentrumsforeninger
må ha fokus på
handel ….

Hamar Sentrumsforening mistet noe av sin identitet som handelsforening for sentrumsbutikkene i samarbeidet med disse.

I et samarbeid er det ofte de sterkeste som vinner og de svakeste som taper, sett over tid.  Den optimale samarbeidsmodellen består derfor av likeverdige partnere med sammenfallende interesser.

 

Gårdeiere og butikkeiere – felles og motstridende interesser

Hamar-Sentrum_butikklokale

Bykjernens beste butikklokaler disponeres av bank og forsikring…

Før i tiden var mange gårdeiere også butikkeiere i egne lokaler. I dag er bildet annerledes. Gårdeiere og butikkeiere har få sammenfallende interesser i leieforholdet.

Butikkeierne ønsker seg en trygg leieavtale med overkommelig husleie.
Og de ønsker å være en del av et handlemiljø med variert utvalg av butikker, både kjeder og spesialisert faghandel.  Slike miljøer trekker et handlende publikum til byen.
For butikkene er det ikke likegyldig hvem som oppholder seg i bykjernen, det bør være folk  i handle-modus!

Gårdeierne vil maksimere husleieinntektene sine , og bryr seg mindre om inntektene kommer fra butikker, servicebedrifter eller kontorvirksomhet.
De ønsker seg leietakere med best mulig betalingsvilje og betalingsevne.

Det bør ikke overraske noen at offentlig virksomheter, banker, forsikringsselskaper og eiendomsmeklere over tid har fortrengt butikker i sentrum.

Hamar Gårdeierforening og Hamar Sentrumsforening hadde felles administrasjon. Samme person var daglig leder i begge foreninger. Med et slikt utgangspunkt kan det være problematisk å holde riktig fokus.

Litt «bukken og havresekken», altså – uten at det skal overdramatiseres.

 

Arrangementer og aktiviteter

En sentrumsforening må aldri tape av syne at økt handel er det primære når det planlegges aktiviteter i sentrum.

Hamar-Sentrum-Handel

Butikkene trenger handlende folk i sentrum

Etter vårt skjønn hadde den forrige sentrumledelsen for liten fokus på handel  i de aktivitetene som ble igangsatt.
Målet på om en aktivitet var vellykket eller ikke, var i første rekke publikums tilfredshet, ikke butikkenes salg.
 

Det hjelper butikkene lite å trekke folk til sentrum hvis de ikke handler!

Begrepet «trafikk skaper trafikk» er mye misbrukt, spesielt av folk som vet lite om butikkdrift og markedet.
I Hamar brukes begrepet ofte når investeringen i det nye Kulturhuset skal rettferdiggjøres. Noen tror det blir en oppblomstring i sentrumshandelen fordi Kulturhuset «skaper trafikk».

Både nåværende og forrige ordfører argumenterer på denne måten. 

De kommer nok til å bli skuffet.
For å sette det litt på spissen: Ser de for seg festkledde menneske på teaterforestilling eller konsert med hendene fulle av handleposer?

Det er ingen tilfeldighet at de svulstige formuleringene omkring kultur som drivkraft for vekst og verdiskapning her til lands har forsvunnet – det holdt ikke stikk. Et par større forskningsprosjekter viser at kultursatsing ikke resulterer i annet enn – mer kultur.
Det er slett ikke noe galt i kultursatsing – tvert om – men vi må ikke tillegge kulturen egenskaper den faktisk ikke har!

 

Sentrumforeningens medlemsmasse – en viktig faktor

Sammensetningen av medlemsmassen i en forening vil selvsagt prege dens fokus.

Et rendyrket samarbeid mellom butikker gir mer fokus på handel enn en bred sentrumsforening. Bank- og forsikringsselskaper har en litt annen tilnærming til markedet enn en skobutikk. Det er viktig at slike foreninger har et felles stammespråk, slik at samtalen dreier seg om riktig tema: Handel.

Den tidligere sentrumsforeningen fikk stadig flere medlemmer uten handelstilknytning. Det bidro til et bedre finansieringsgrunnlag, men tilslørte foreningens identitet.
En stor medlemsmasse er ikke nødvendigvis en god medlemsmasse.

Ut fra butikkenes ståsted er ikke «Liv i sentrum» godt nok formål med en sentrumforening  – «Økt sentrumshandel» er mye bedre.

 

Ny forening – Hamar Sentrum AS

Mange som er og har vært engasjert i handel og aktivitet i Hamar sentrum gjennom en del år, ønsker den nye sentrumforeningen velkommen.  Vi håper inderlig at den lykkes med å stimulere til økt handel.
Finansieringsformen i den nye foreningen blir mer rettferdig enn tidligere, store aktører skal betale mer enn de små. Men viktigst er det å sørge for at medlemmene får valuta for pengene, da vil oppslutningen bli 100%.
Det fikk ikke den gamle foreningen til.

En av de viktigste oppgavene for den nye foreningen er å styrke teamfølelsen blant medlemmene.
Å opptre ensartet i en gruppe forutsetter felles oppfatninger av hva det skal jobbes med og hvordan. Spriker det for mye her, har ikke foreningen det riktige grunnlaget for å bli et team.

Og med team-building tenker vi ikke på rafting, paintball og villmarks-camp. Nei, det er mye viktigere at medlemmene gjennom faglig kursing får en felles forståelse av hva som skal til for å stimulere handelen i Hamar sentrum. Det er for mye synsing blant de forretningsdrivende. For ikke å snakke om forståsegpåerne blant kommunens politikere og byråkrater – de burde kurses litt de også.

Hamar Sentrum AS skal kjøpe tjenester fra Hamarregionen Reiseliv.
Det blir nok bra, forutsatt at dreier det seg om å tilføre kompetanse og kapasitet, og ikke et strategisk samarbeid som kan forstyrre foreningens fokus.

Hamar_Gågate

Når kontorene på gateplan i Gågata stenger, blir det folketomt ….

I lokalpressen er det tatt til orde for at det bør tenkes nytt i Hamar Sentrum.
Underforstått er det ikke så farlig om butikkene forsvinner og erstattes av andre leietakere – for nå har vi Kulturhuset, oppgraderte gater og torg.

Dette er en farlig tanke som vi håper den nye sentrumforeningen gjør til skamme!

Bykjernen må ikke bli en kulisse.
Et pulserende byliv forutsetter handel, ikke bare kulturopplevelser og café-liv.
Ellers vil sentrum tømmes tidlig på ettermiddagen, når kontorene og det offentlige serviceapparatet stenger.

 

Realistisk virkelighetsbeskrivelse – realistiske mål

«Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest», mente Ibsen i sin tid (Per Gynt).
Det stemmer fortsatt.

En realistisk virkelighetsbeskrivelse er første skritt i enhver forbedringsprosess. Også når det gjelder varehandelen i Hamar sentrum.

En av byens dyktigste butikkdrivere påpekte den vanskelige situasjonen for sentrumshandelen, og tvilte på om kommunens milliardinvesteringer ville bedre forholdene nevneverdig.
Men en lite ydmyk ordfører avfeide hennes kompetanse og lange erfaring med en stutt kommentar: «Det er jeg helt uenig i». For i Hamar bør ingen sette fingeren på noe de mener er galt – her skal alt være «fantastisk, fint og flott».
Mange synes nok at ordførerens overdrevne framsnakking av byen tilslører realitetene.
En god strategi for byens sentrum kan ikke baseres på idyllisering og tomt skryt.

Sentrumforeningen må også selv ha realistiske mål for sin virksomhet.
Man trenger ikke nødvendigvis ha de største og mest spektakulære arrangementene, som sluker tid og krefter for både sentrumsforeningen og butikkene.
Hyppigere aktiviteter er viktigere enn størrelsen på dem.

Sentrumforeningen må også klargjøre hvem markedsaktivitetene skal rettes inn mot – hvilke målgrupper, med andre ord.
Primæroppgaven for sentrumforeningen må være å vinne tilbake markedsandeler.
Sagt på en annen måte: Å ta tilbake kunder fra kjøpesentrene utenfor bykjernen er viktigere enn å lokke nye kunder fra mer perifere strøk til Hamar-området.
Vi har gjennom årene sett mange markedsføringskroner forsvinne i tomme luften på grunn av manglende bevissthet omkring dette.

 

CC Stadion er viktig for sentrum

Det nye kjøpesentret på CC Stadion er viktig for å skaffe folk til Hamar sentrum – viktigere enn Kulturhuset, er vår påstand.

CC-Stadion

CC Stadion vil trekke folk til sentrum

Det vil nok føre til at tyngdepunktet i sentrum flytter seg litt østover igjen. Vi som har vokst opp med Østre Torg som nærmeste nabo synes ikke det gjør noe.

CC Stadion tilhører sentrum, og vil trekke folk fra hele Hamar-regionen til sentrum for å handle. Og et slikt publikum vil bykjernens butikker nyte godt av hvis de klarer å framstå som et supplement til kjøpesenteret.

Heldigvis har initiativtakerne til den nye sentrumforeningen en postiv tilnærming til  CC Stadion, og har fått positiv respons tilbake.

CC Stadion har økonomiske ressurser og vil bidra til fellesaktiviteter, for ikke å snakke om at de tilbyr gratis parkering for det handlende publikum i sentrum. En sterk kontrast til kommunens parkeringspolitikk.

 

© 2014 – 2020, https:. All rights reserved.

Comments are closed.