Helsekøene – hvordan fjerne dem?

Helsekøen-Debattmøte-Hamar

Partiene presenterte sin helsepolitikk på debattmøte i Hamar 29.01.2013.                 Foto: R Bjurling

 

 

Lite nytt om helsekøene fra partiene, men AP innrømmer at offentlig helsevesen kan lære mye av privat næringsliv.
Høyre og FrP vil utnytte kapasiteten i det private helsevesen, mens Venstre ikke er opptatt av hvem som utfører jobben.
SP og SV ser nok helst at det private helsevesen forsvinner.
 

 

Helsekøene – hvor stort er problemet?

Breen, Thomas

Thomas Breen (AP)
Helsekøene øker – krever mer effektivitet

Thomas Breen (AP)  i Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget mente det stort sett står bra til i helsevesenet. Antall behandlinger har imidlertid økt kraftig. Akuttbehandlingene utgjør 80%. Køene oppstår i de resterende 20% av behandlingene, og det er her diskusjonen om de private helsevirksomhetene går. Breen la noe av skylden for helsekøene på sløve pasienter – mange møter ikke opp til avtalt tid, og dette er et økende problem.

Helsekøene omfatter 250.000 personer, og de øker, fastslo Breen.
Åse Bjerke Lilleåsen (SP) kunne imidlertid fortelle at helsekøene minker!
Kari Kjos (FrP) opplyste at helsekøene har økt med 10.000 hvert år, og mente det var betenkelig at regjeringen ikke opererte med mål for køene, og heller ikke hvor lenge folk skal vente.

Bent Høie (H), leder i Helse- og Omsorgskomiteen, avviste at nye behandlingsmetoder var forklaringen på økning i helsekøene under rødgrønt styre. Nye behandlingsformer har alltid vært en del av rammebetingelsene for helsevesenet.
Han viste til en femdobling av antall personer med privat helseforsikring for å unngå helsekøene. Det er en god indikasjon på at problemet har vokst, og at helsekøene har fått en sosial slagside.

 

Større enheter – smartere jobbing

Inger Noer (V) mente smartere jobbing i helsevesenet var nødvendig, men at det i tillegg trengtes mer penger fordi antall eldre øker. Kommunesammenslutninger ville også være positivt fordi større kommuner var bedre i stand til å ta i mot helseoppgaver.

Breen (AP) var åpen på at det var behov for større effektivitet i det offentlige helsevesen, og at det må ses nærmere på driftstiden ved helseforetakene. Det er mye dyrt utstyr som har svært lav utnyttelsesgrad, her er det også mye å lære av privat næringsliv.

Lilleåsen (SP) ønsket ikke store helseforetak, som hun mente ville svekke distriktene. Det må i stedet bevilges mer penger til helsevesenet for å opprettholde sykehusstrukturen, mente hun.

 

Forebyggende tiltak  – mer frukt og grønt

Alle partiene var opptatt av tiltak for å forbedre folkehelsen, og derigjennom redusere faren for at folk havner i helsekøen. SP ledet naturlig nok an med «frukt og grønt»-argumentet. Det må bli billigere å leve sundt, mens usunne produkter, som alkohol og sigaretter, må bli dyrere.

 

Bent Høie (H) Må utnytte kapasiteten i det private helsevesen

Bent Høie (H)
Må utnytte kapasiteten i det private helsevesen

Mindre byråkrati og rapportering

Frøydis Sund (SV)  ville gi de helseansatte frihet til å velge pasientbehandling framfor byråkratiske oppgaver, men argumenterte samtidig for en mer helhetlig tilnærming i behandlingen – som krever mer rapportering.
De ansattes frihet betyr mer enn pasientens frihet til å velge privat helsebehandling, ifølge Sund, som ikke kunne svare på hvorfor SV ikke har gjort noe med helsebyråkratiet mens de har vært i regjeringsposisjon.

Noer (V) var opptatt av å redusere helsebyråkratiet for å frigjøre ressurser til pasientbehandling, og ville bruke nytte-kostnad-vurderinger på rapporteringen i helsevesenet.

Breen (AP) sa at rapporteringen i helsevesenet nå skal utredes, og at både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonen blir med i utredningsarbeidet.

 

 Offentlig + Privat helsevesen = Sant?

Høie (H) mente det var behov for å ta i bruk ledig kapasitet i det private helsevesen for å få bukt med helsekøene, og at dette må finansieres over offentlige budsjetter. Det må utarbeides en strategi for samarbeid mellom avtalespesialister og det offentlige helsevesen, noe Kjos (FrP) støttet fullt ut. FrP vil i tillegg bruke utenlandske sykehus når dette er fornuftig.

Men dette var det ingen av de rødgrønne partiene som syntes noe om……

 

 

© 2013 – 2020, https:. All rights reserved.

Comments are closed.