Jernbanen i Hamar – trasé H5, H1 eller kanskje H2?

Jernbaneaksjonen-Hamar  Asbjørn Opaas

Asbjørn Opaas fra Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone talte varmt for trasé H2 med jernbanestasjon ved CC Stadion på Hamar Høyres møte om jernbane og byutvikling. 

 Debatten om jernbanen i Hamar er blitt tydeligere.
Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone argumenterer for trasé H2. Høyre og Venstre ser ikke lenger trasé H1 som aktuell. De øvrige borgerlige partiene og SV følger nok etter.  Arbeiderpartiet helgarderer seg og vil at både H1 og H5 skal utredes videre.

 

 

Mer tydelig jernbanedebatt

Knut Fangberget

Ikke aktuelt med trasé H1, som ødelegger strandsonen, sier Høyres Knut Fangberget.

Et godt besøkt møte 3 februar 2015 arrangert av Hamar Høyre viser at debatten om utbygging av jernbanen i Hamar er blitt tydeligere, og slett ikke føres på Jernbaneverkets premisser.
Tvert imot, det virker som om et flertall av Hamars politikere kan tenke seg å velge bort Jernbaneverkets «drømmeløsning» – trasé H1 med den store jernbanebrua over Hamars havnebasseng.

Intercity-utbygging er i høyeste grad byutvikling, fastslo  Høyres ordførerkandidat, Knut Fangberget, og ga dermed et lite spark til lokalpressen.
Det var et budskap som folkemøtet var enig i.

Fangberget hadde hentet inn statssekretær John-Ragnar Aarseth i Samferdselsdepartementet og kommuneplanlegger Inger Christensen i Holmestrand kommune for å fortelle litt om prosessene knyttet til jernbaneutbyggingen.

 

Hamar har «trukket gullkortet»

Statssekretær Aarseth mente Hamar har stor grunn til å være fornøyd med InterCity-utbyggingen. Et samlet Storting står bak utbyggingsplanene, som konkluderer med framføring av 2-spor til Hamar innen 2024. Jernbaneverket har tilstrekkelig planleggingsressurser.

John-Ragnar Aarset

Det er framtidas innbyggere man bygger jernbane for, sa statssekretær Aarseth.

Aarseth understrekte at InterCity-utbyggingen skal gi regionene muligheter til å ta del i den forventede veksten i hovedstadsområdet.

Derfor dreier dette seg også om byutvikling, som Hamar selv må ta hånd om. Han poengterte at det er framtidas innbyggere det skal bygges jernbane for.

Jernbaneverket har pekt på to alternative trasévalg – H1 og H5 – men Aarseth mente det burde være rom for ett til.
For mange alternativer vil forsinke planprosessen, men han mente det var feil å si at Hamar i så fall ville tape i konkurransen med andre utbygginger. I verste fall kan utbyggingen ta lenger tid.
I gjennomsnitt tar jernbaneprosjekter 13 år, 10 år til planlegging og 3 år til utbygging.

Statssekretær Aarseth måtte innrømme at det er en grense for hvor dyre traséløsninger man kan velge lokalt. Pengesekken er ikke ubegrenset – dyre løsninger ett sted kan føre til mindre penger andre steder.

 

H2 alternativet godt visualisert

Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar har lagt ned stor innsats i å visualisere H2-alternativet, en trasé som Jernbaneverket har lagt vekk.
H2 åpner for en jernbanefri strandsone.
Skissene Jernbaneaksjonen presenterte for H2-alternativet var spennende og flotte. Løsningen vil nok bli atskillig dyrere enn alternativ H1 og H5 fordi mye legges under bakken.

Et ankepunkt mot H2-alternativet – med underjordisk jernbanestasjon ved CC Stadion – er at byens sentrum påføres en betydelig trafikkbelastning.  Det samme gjelder også H1-alternativet, som benytter eksisterende jernbanestasjon. Begge disse områdene har allerede i dag problematiske trafikk- og parkeringsforhold.

I et 50-100-årsperpektiv vil både befolkningen i Hamarregionen og togtrafikken anta helt andre dimensjoner enn i dag, og dette vil generere en matetrafikk som bykjernen ikke vil klare å ta unna.

Ut fra et miljømessig standpunkt er derfor den beste plasseringen av jernbanestasjonen i yttersonen av sentrum, som i H5-alternativet. Denne traséen sparer bymiljøet for store trafikkbelastninger, gir sentrum en jernbanefri strandsone og åpner helt nye muligheter for å utvikle byen.

 

Holmestrand med underjordisk jernbanestasjon

Inger-Christensen-Holmestrand-kommune

Jernbanebru langs sjøkanten i bysentrum i Holmestrand hadde vært uaktuelt, mente komuneplanlegger Christensen.

Kommuneplanlegger Inger Christensen fra Holmestrand holdt et engasjert foredrag om jernbaneutbyggingen i kommunen.
Ved å flytte jernbanestasjon og skinnegang vekk fra strandsonen/bykjernen og inn i Nord-Europas største fjellhall (130.000 kubikkmeter) fjernes mye biltrafikk og byen får unike utviklingsmuligheter langs sjøsiden.

Christensen understrekte at jernbanestasjonen også skal betjene folk som bor utenfor Holmestrand sentrum – parkeringsløsninger er derfor en viktig del av jernbaneutbyggingen.

Det ville ikke vært ønskelig med en Holmestrandløsning tilsvarende Hamars H1-alternativ med en høy jernbanebru i sjøen foran byens sentrum, sa hun,  men ville ikke blande seg inn i Hamars trasévalg.

 

 

Fornøyde møtedeltakere på Hamar Høyres møte om jernbane og byutvikling

 

Folkemøte-Jernbane-20150203

 

© 2015 – 2020, https:. All rights reserved.

Comments are closed.