Klokketårnet i Hamar

Et unikt landemerke –
visuelt og lydmessig.

Klokketårnet i Hamar

Klokketårnet i Hamar – stilisert i vintermiljø     (Foto: Roger Bjurling)

All honnør til dem som sørget for at det ble realisert.

Ikke minst Jan Aaltvedt og Eivind Grønlien som tok initiativet, og med sin entusiasme, overtalelseskunster og utholdenhet fotfulgte prosjektet til det var på plass.

Men uten pengegavene fra de største bedriftene i Hamar hadde det nok ikke sett dagens lys.

Arkitekt Tor Kraft har gitt klokketårnet en spennende og moderne utforming som er lagt merke til langt utover Mjøsas bredder.

Mange var negative til å plassere klokketårnet i Mjøsa, men heldigvis havnet det etter mye diskusjon utenfor Skibladnerbrygga med sine 24 klokker og betongpilarer – tilsammen 3,8 tonn.

Klokketårnet hadde en lang fødsel, det var en gave til Hamars byjubileum i 1998, men sto ferdig først i 2004.

Gaven besto av selve klokkespillet til ca 1 mill kr, mens tårnene skulle kommunen selv stå for.
Og tilsynelatende var det vanskelig å finne rom for 1,3 mill. kr. til et slikt formål.
Det er jo et tankekors at kommunen få år etter investerer for nærmere 1 milliard kroner uten særlige motforestillinger.

Klokkene markerer hver time mellom kl 0900 og 2100.
Det innledes med et tidssignal – deretter selve klokkeslagene etterfulgt av en melodi.
Hver tredje time spiller klokkene en lengre melodi, som varierer med årstidene.

Det er også mulig å spille andre melodier på klokkespillet via klaviatur.

 

© 2013 – 2014, https:. All rights reserved.

Comments are closed.