Livsstil – Kultur

Hamar Kulturhus – «Monumentet»

Hamar Kulturhus – «Monumentet»

16/01/2012 at 15:43

Store investeringer i kulturhus kan føre til at kulturaktører og kulturaktiviteter får mindre økonomisk drahjelp fra kommunen enn før – det betyr færre kulturopplevelser for befolkningen

Sykkel – Elsket og Hatet!

Sykkel – Elsket og Hatet!

14/10/2011 at 00:27

Det skjer en betydelige satsning på sykling, men myndighetene må også stille større krav til syklistene i trafikken og ellers hvor folk ellers ferdes. Den hensynsløse sykkelkulturen må ikke få utvikle seg videre!

Matkjedeutvalget – en avledningsmanøver

Matkjedeutvalget – en avledningsmanøver

07/05/2011 at 16:59

Selv om vi har våre mistanker, vet vi ikke helt hvorfor Norge har Europas dyreste matvarer. Vi trodde den rødgrønne regjeringen ville finne ut av det ved å nedsette matvareutvalget. Men det viste seg å være en gigantisk avledningsmanøver for å flytte fokus bort fra landbruksnæringen.

Sykkelalteret i Hamar

Sykkelalteret i Hamar

24/01/2010 at 23:57

Nå er det vekk, sykkel-alteret kommunen forsøkte å bygge i Hamars gågate for at vi skulle tilbe deres nye avgud – Sykkelen.