ANDRE ARTIKLER

Hamar Kulturhus – «Monumentet»

Hamar Kulturhus – «Monumentet»

16/01/2012 at 15:43

Store investeringer i kulturhus kan føre til at kulturaktører og kulturaktiviteter får mindre økonomisk drahjelp fra kommunen enn før – det betyr færre kulturopplevelser for befolkningen

Arbeiderpartiet, FrP-koden og ytringsfrihet

Arbeiderpartiet, FrP-koden og ytringsfrihet

18/12/2011 at 15:41

Alle forsøk på å kneble politiske debattanter på grunn av «feil ordbruk» må avvises. Vi vil ikke ha noen «politisk ordbok» redigert av Martin Kolberg eller andre.

«Dream Hamar» – Marerittet

«Dream Hamar» – Marerittet

23/11/2011 at 10:05

Hvor lenge skal tøvet omkring Dream Hamar pågå før de ansvarlige politikerne setter foten ned?

Oslo-terror og voldssamfunnet

Oslo-terror og voldssamfunnet

03/11/2011 at 18:33

Man kan undres over hva som driver noen til å utføre ekstrem vold som terrorbombingen i Oslo og massemordet på Utøya. Enkelte synsere hadde svaret klart umiddelbart etter 22. juli

Hamar Bibliotek – Exit 2011

Hamar Bibliotek – Exit 2011

19/10/2011 at 10:17

Hamar Bibliotek er nå jevnet med jorden for å gi plass for nytt kulturhus.
Her er noen video-glimt fra bibliotekets siste timer ………….

Sykkel – Elsket og Hatet!

Sykkel – Elsket og Hatet!

14/10/2011 at 00:27

Det skjer en betydelige satsning på sykling, men myndighetene må også stille større krav til syklistene i trafikken og ellers hvor folk ellers ferdes. Den hensynsløse sykkelkulturen må ikke få utvikle seg videre!

Det flerkulturelle Norge – innvandringspolitikk

Det flerkulturelle Norge – innvandringspolitikk

07/09/2011 at 02:10

Politikerne og mediene har fått ett nytt yndlingsbegrep – «det flerkulturelle Norge».
Bombeattentattet i Oslo og massakren på Utøya beskrives som et «anslag mot det flerkulturelle Norge». Og ut fra gjerningsmannens forskrudde ideer stemmer vel det.

Mullah KeKAR

Mullah Krekar må ut av Norge

15/07/2011 at 18:00

Tålegrensen er nådd – Mullah Krekar må ut av Norge.
Vi plikter ikke å beskytte personer med terroristfortid som truer med eller oppfordrer til å ta livet av norske borgere.

Senterpartiet svekker distrikts-Norge

Senterpartiet svekker distrikts-Norge

15/07/2011 at 14:06

En stor del av verdiskapningen i de bærekraftige områder av landet inndrives i form av skatter og avgifter, og hundretalls av millioner kroner kanaliseres til fraflyttingskommuner – over tid ganske verdiløse investeringer. Den rødgrønne regjeringen misbruker slik sett fellesskapets økonomiske midler.

Arbeiderpartiet prioriterer Kina

Arbeiderpartiet prioriterer Kina

23/06/2011 at 17:30

Et bilateralt samarbeid med Kina vil være en stor utfordring for lille Norge. Det ble vi minnet om ved siste tildeling av Nobels Fredspris. Det norske politiske selvbildet blir mer og mer virkelighetsfjernt.