ANDRE ARTIKLER

Offentlige penger “sitter løst”

Offentlige penger “sitter løst”

02/10/2010 at 14:20

Mediene rapporterer stadig om politikere og offentlige virksomheter som strør om seg med penger som fulle sjøfolk. Dette er penger som tilhører oss alle, innkrevd gjennom skatter, avgifter eller priser på offentlige tjenester, og som vi forventer skal gå til fornuftige formål.

Sykkelalteret i Hamar

Sykkelalteret i Hamar

24/01/2010 at 23:57

Nå er det vekk, sykkel-alteret kommunen forsøkte å bygge i Hamars gågate for at vi skulle tilbe deres nye avgud – Sykkelen.