Samfunn – Politikk

Knut Arild Hareide – «mennesket i sentrum»

Knut Arild Hareide – «mennesket i sentrum»

06/11/2018 at 19:00

Hareide ville samarbeide med sosialistene og overrumplet sitt eget parti.
Selv om de røde slett ikke liker KrFs kjernesaker trengte de Hareide for å få regjeringsmakt.  Men de blå slo ham ut på knockout i siste runde.
Det er ikke lett å være «Mennesket i sentrum», som er KrFs slagord.

Eiendomsskatt og roser fra Oslo AP

Eiendomsskatt og roser fra Oslo AP

13/06/2015 at 22:17

AP-rosene vil flomme over Oslo i kommende valgkamp. Men de er ikke gratis.
Ordførerkandidat Raymond Johansen vil sende regning i form av eiendomsskatt.

Arbeiderpartiet – Ytringsfrihet og Religion

Arbeiderpartiet – Ytringsfrihet og Religion

12/02/2015 at 02:02

Ytringsfrihet må ikke føre til at religiøst troende «krenkes», mener Jonas Gahr Støre i AP. Bakteppet er nok både hans personlig syn og stemmefiske i et voksende innvandrermiljø.

Erna gjestet Hedmarken

Erna gjestet Hedmarken

20/11/2013 at 15:49

Statsminister Erna Solberg vil bygge samfunnet nedenfra og sette enkeltmennesket i fokus, ikke systemene.
Politikk og samfunnsutvikling må baseres på tillit framfor kontroll.

Egypts skurker og helter

Egypts skurker og helter

15/08/2013 at 18:40

I tillegg til blodige opptøyer, pågår en intens propagandakrig i Egypt.
Den satser Det Muslimske Brorskap på å vinne – koste hva det koste vil!
Forstår ikke norske medier det?

Stoltenberg – frykt som politisk våpen

Stoltenberg – frykt som politisk våpen

21/06/2013 at 08:03

Stoltenberg hevder at opposisjonen vil rasere det norske velferdssamfunnet. At AP nå bruker frykt i argumentasjonen bekrefter at de har mistet grepet!

Helseminister Støres røykekampanje

Helseminister Støres røykekampanje

15/03/2013 at 11:05

Helseminister Jonas Gahr Støre vil gjøre røyking av heroin lovlig for å redusere dødsfall blant sprøytenarkomane.
En defensiv tilnærming til et alvorlig samfunnsproblem!

Skipper'n Giske vil ha flere styrekvinner i statsbedriftene - dvs færre styr(e)menn

Giske, AP: Mer politisk makt over styrene!

03/03/2013 at 15:17

AP vil ha strengere kjønnskvotering og distriktspolitiske føringer ved valg av styrer i selskaper med statlig eierskap.
Huff, det låter ikke bra – flere tvilsomme styreutnevnelser!

Helsekøene – hvordan fjerne dem?

Helsekøene – hvordan fjerne dem?

30/01/2013 at 01:44

Lite nytt om helsekøene fra partiene, men AP innrømmer at offentlig helsevesen kan lære mye av privat næringsliv. Høyre og FrP vil utnytte kapasiteten i det private helsevesen, mens Venstre ikke er opptatt av hvem som utfører jobben. SP og SV ser nok helst at det private helsevesen forsvinner.

Sosialdemokratisk propaganda

Sosialdemokratisk propaganda

17/01/2013 at 17:00

«Fellesskap, solidaritet, velferd og det offentliges fortreffelighet» er budskapet i AP’s propaganda.
«Individets frihet, ansvar og valgmuligheter» er fraværende.
For sosialdemokratiet er individet bare en brikke i fellesskapet.