Samfunn – Politikk

Oslo-terror og voldssamfunnet

Oslo-terror og voldssamfunnet

03/11/2011 at 18:33

Man kan undres over hva som driver noen til å utføre ekstrem vold som terrorbombingen i Oslo og massemordet på Utøya. Enkelte synsere hadde svaret klart umiddelbart etter 22. juli

Sykkel – Elsket og Hatet!

Sykkel – Elsket og Hatet!

14/10/2011 at 00:27

Det skjer en betydelige satsning på sykling, men myndighetene må også stille større krav til syklistene i trafikken og ellers hvor folk ellers ferdes. Den hensynsløse sykkelkulturen må ikke få utvikle seg videre!

Det flerkulturelle Norge – innvandringspolitikk

Det flerkulturelle Norge – innvandringspolitikk

07/09/2011 at 02:10

Politikerne og mediene har fått ett nytt yndlingsbegrep – «det flerkulturelle Norge».
Bombeattentattet i Oslo og massakren på Utøya beskrives som et «anslag mot det flerkulturelle Norge». Og ut fra gjerningsmannens forskrudde ideer stemmer vel det.

Mullah KeKAR

Mullah Krekar må ut av Norge

15/07/2011 at 18:00

Tålegrensen er nådd – Mullah Krekar må ut av Norge.
Vi plikter ikke å beskytte personer med terroristfortid som truer med eller oppfordrer til å ta livet av norske borgere.

Senterpartiet svekker distrikts-Norge

Senterpartiet svekker distrikts-Norge

15/07/2011 at 14:06

En stor del av verdiskapningen i de bærekraftige områder av landet inndrives i form av skatter og avgifter, og hundretalls av millioner kroner kanaliseres til fraflyttingskommuner – over tid ganske verdiløse investeringer. Den rødgrønne regjeringen misbruker slik sett fellesskapets økonomiske midler.

Arbeiderpartiet prioriterer Kina

Arbeiderpartiet prioriterer Kina

23/06/2011 at 17:30

Et bilateralt samarbeid med Kina vil være en stor utfordring for lille Norge. Det ble vi minnet om ved siste tildeling av Nobels Fredspris. Det norske politiske selvbildet blir mer og mer virkelighetsfjernt.

Flåthen og klimaforliket – «gutten i røyken»

Flåthen og klimaforliket – «gutten i røyken»

18/06/2011 at 00:24

Norsk klimapolitikk er i ferd med å krasjlande. Forutsetningene i klimaforliket mellom regjeringen og opposisjonen holder ikke, mener LO-leder Roar Flåthen.

Ulv gir dårligere livskvalitet

Ulv gir dårligere livskvalitet

28/05/2011 at 12:44

Ulven dukker stadig oftere opp i tett befolkede områder. Til nå har sauebønder og bygdefolk stått alene mot forvaltningen og «rovdyrvennlige» politikere. Etter hvert som den øvrige befolkningen får ulv tettere på kroppen vil presset på den rådende rovdyrpolitikken øke!

Matkjedeutvalget – en avledningsmanøver

Matkjedeutvalget – en avledningsmanøver

07/05/2011 at 16:59

Selv om vi har våre mistanker, vet vi ikke helt hvorfor Norge har Europas dyreste matvarer. Vi trodde den rødgrønne regjeringen ville finne ut av det ved å nedsette matvareutvalget. Men det viste seg å være en gigantisk avledningsmanøver for å flytte fokus bort fra landbruksnæringen.

AP og likestilling

AP og likestilling

07/04/2011 at 21:32

Arbeiderpartiets Integreringsutvalg mener ansiktsdekkende plagg som niqab og burka er kvinnediskriminerende, men vil allikevel ikke forby dem!