Sidefelt

Hamar:   Jernbane og politikk

Hamar: Jernbane og politikk

30/08/2015 at 16:00

Jernbaneutbyggingen er det viktigste temaet i kommunevalget i Hamar.
Men Hamar AP vil ikke mene noe om saken.
Det kan koste dem dyrt – for Høyre, Venstre og By- og Bygdelista er politisk proaktive med idéer og visjoner om byens framtid.

Arbeiderpartiet – Ytringsfrihet og Religion

Arbeiderpartiet – Ytringsfrihet og Religion

12/02/2015 at 02:02

Ytringsfrihet må ikke føre til at religiøst troende «krenkes», mener Jonas Gahr Støre i AP. Bakteppet er nok både hans personlig syn og stemmefiske i et voksende innvandrermiljø.

Jernbanen i Hamar – trasé H5, H1 eller kanskje H2?

Jernbanen i Hamar – trasé H5, H1 eller kanskje H2?

04/02/2015 at 12:44

Debatten om jernbanen i Hamar blir tydeligere.
Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone argumenterer for trasé H2. Høyre og Venstre ser ikke lenger trasé H1 som aktuell. De øvrige borgerlige partiene og SV følger nok etter. Arbeiderpartiet helgarderer seg og vil at både H1 og H5 skal utredes videre.

Hamar Sentrum AS – ny giv for sentrum

Hamar Sentrum AS – ny giv for sentrum

04/03/2014 at 17:08

Hamar Sentrum AS – den nye sentrumsforeningen i Hamar – er etablert.
Det er kjempebra!
Og vi håper de starter med blanke ark og riktige fargestifter…

Sosialdemokratisk propaganda

Sosialdemokratisk propaganda

17/01/2013 at 17:00

«Fellesskap, solidaritet, velferd og det offentliges fortreffelighet» er budskapet i AP’s propaganda.
«Individets frihet, ansvar og valgmuligheter» er fraværende.
For sosialdemokratiet er individet bare en brikke i fellesskapet.