Sosialdemokratisk propaganda

AP-propaganda
«Fellesskap, solidaritet, velferd og det offentliges fortreffelighet» er budskapet i AP’s propaganda.
«Individets  frihet, ansvar og valgmuligheter» er fraværende.
For sosialdemokratiet er
 individet bare en brikke i fellesskapet.

 

Gregor_XV

Pave Gregor XV
etablerte i 1622 et kirkelig propagandabyråkrati

I opptakten til 2. verdenskrig sponset myndighetene i USA samfunnsvitere for å gjøre propagandaen mer effektiv. Det var starten på kommunikasjonsfaget slik vi kjenner det i dag.

 

Et fortolkningsmonopol

 

Må kontrollere informasjonsflyten

For å lykkes med propaganda må man ha maksimal kontroll på informasjonsflyten.
Det kan oppnås ved å bygge sitt eget «propagandaministerium» som blir kilde eller distributør av informasjon, eller ved å skaffe seg kontroll over mediekanalene.

Onde tunger vil vel hevde at sosialdemokratene i Norge har forsøkt å gjøre begge deler.
Både ved at regjeringen har ansatt et stort antall informasjonsmedarbeidere og personlige sekretærer med informasjon/propaganda som gjøremål, og ved at LO har skaffet seg et betydelig eierskap i store deler av landets aviser.

 

LO dominerer i avismarkedet

Amedia

Amedia er landets ledende lokalaviskonsern
LO har eierkontroll

For en del tiår siden var mange norske aviser effektive  propaganda-maskiner for partiene. Men det ble etter hvert vanskelig å drive dem med overskudd, spesielt nr.2-avisene. De fleste borgerlige partiavisene forsvant, men tilsvarende skjedde ikke med arbeideravisene.

Pressestøtten var en viktig finansieringskilde for de svakeste apresseavisene. Men den var ikke tilstrekkelig, og LO måtte hvert år bruke av de fagorganisertes kontingentinnbetalinger til å fylle på millionbeløp.

Til slutt satte LO foten ned, tilførte mange ti-talls millioner kroner, og forlangte enhetlig organisering og sentralisert styring av virksomheten.
Etter oppkjøpet av Edda Media og dannelsen av mediekonsernet Amedia, har LO skaffet seg enda større innflytelse i avis-Norge.

Hvorfor denne iver etter å drive medievirksomhet? Økonomiske motiver?
Neppe – fordi det har skjedd et paradigmeskifte i mediemarkedet – papiravisen er på vikende front.

Opplagsinntektene vil fortsette å falle i årene framover fordi leserne foretrekker nettbaserte medier.
Det vil ikke være mulig å erstatte hele inntektsbortfallet med betalingstjenester for nettutgavene.
Og annonseinntektene i den papirbaserte avisen kan vanskelig erstattes av nettinntekter på lokalavisnivå. Det betyr dårligere lønnsomhet.
LOs viktigste motiv er nok å  ha en hånd på rattet og indirekte forsøke å påvirke informasjonsstrømmen, og gjennom dette bidra til at det sosialdemokratiske budskap fortsatt spres i det norske samfunnet.

[pullquote]  Det offentlige har blitt PR-byråenes viktigste kunde….[/pullquote]

Om eierskap og styrerepresentasjon er tilstrekkelig til å få dette til, gjenstår å se. For «redaktørinstituttet», som skal sikre en fri og uavhengig presse, står sterkt her til lands.

Men spørsmålet er om «eierstyring a la Trond Giske» vil gjøres gjeldende her også, selv om det vil skje mer diskret.
Sørger man for at personer med riktig tro og holdning bekler redaktørstolen og redaksjonene vil det nok over tid lykkes å gi avisene det «riktige» preget.
En redaksjon er summen av de hodene man putter inn i den.

 

Stoltenberg holder kortene tett til brystet når det gjelder statens PR- og kommunikasjonsutgifter.
Til tross for utallige uttalelser om åpenhet, er det umulig å få innsyn i hvordan disse budsjettpostene brukes.
Norske skattebetalere vil neppe begeistres over at skattepengene går til PR-formål for å profilere de rødgrønnes politikk.
Utgiftene ser ut til å være omvendt proposjonal med regjeringens oppslutning på partibarometrene.

Under rødgrønt styre har regjeringens propagandamaskin blitt kraftig opprustet.
Ifølge Finansavisen belaster ansatte kommunikasjonsrådgivere de offentlige budsjetter med en milliard kroner årlig. Da er kun medlemmer i Norsk kommunikasjonsforening medtatt – og det er nok ikke alle.
I 2011 økte antall kommunikasjonsrådgivere med 200. I tillegg kjøper offentlig sektor eksterne kommunikasjonstjenester for 100-200 mill. kroner.

Det offentlige har blitt PR-byråenes viktigste kunde!
Ingen bør overraskes over lav arbeidsledighet her til lands…

 

Regjeringsskifte betyr kutt i statens PR-utgifter

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner (H):
Opposisjonen nektes innsyn

Jan Tore Sanner i Høyre sier til Kampanje Magasin at de vil kutte i statens PR-kostnader hvis de kommer til makten. Men det er vrient å angi i hvilket omfang så lenge det nektes innsyn.

Offentligheten bør ha innsyn i hvor mye som brukes til konsulenttjenester og hvilke hovedkategorier pengene brukes på, sier Sanner, det vil en ny regjering legge opp til.

Det kan ikke forsvares at regjeringen ansetter kommunikasjonsfolk i hytt og pine, uttaler mediepolitisk talsmann Øyvind Korsberg fra FrP. Han synes det virker som dette området er mer eller mindre ute av kontroll og lover færre ansatte innen kommunikasjon og rådgivning. Det offentlige byråkratiet skal reduseres.

 

 Informasjon om offentlige tiltak og ordninger er legitimt og nødvendig.
Men d
e rødgrønnes oppbygging av et stort, offentlig finansiert PR-byråkrati til å drive  propaganda for sin egen politikk er meget betenkelig!

 

 

 

 

© 2013 – 2018, https:. All rights reserved.

Comments are closed.